Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2012 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca conform Legii privind venitul minim garantat 19-01-2012
10 / 2012 privind aprobarea indexarii unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat si completat 19-01-2012
9 / 2012 privind aprobarea cotizatiei Comunei Oituz la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB", pentru anul 2012 19-01-2012
8 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 19-01-2012
7 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 19-01-2012
6 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 19-01-2012
5 / 2012 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate a obiectivului "Sursa de captare de suprafata din paraul Lesuntul Mare, comuna Oituz, judetul Bacau" 19-01-2012
4 / 2012 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Oituz 19-01-2012
3 / 2012 privind intretinerea si exploatarea drumurilor comunale si satesti din comuna Oituz, judetul Bacau 19-01-2012
2 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 09-01-2012
1 / 2012 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 09-01-2012
86 / -0001 privind aprobarea studiului de oportunitate si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Oituz 30-11--0001
Înapoi