Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
69 / 2012 privind imbunatatirea si eficientizarea activitatii compartimentului auto din cadrul aparatului propriu al primarului 23-08-2012
68 / 2012 privind aprobarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Oituz 23-08-2012
67 / 2012 privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din satul Poiana Sarata 23-08-2012
66 / 2012 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de natura juridica in vederea parcurgerii cailor de atac impotriva Deciziei nr. 31/2012 a camerei de Conturi a judetului Bacau 23-08-2012
65 / 2012 privind acordarea avizului favorabil de principiu in vederea actualizarii si aprobarii P.U.G. al comunei Oituz 23-08-2012
64 / 2012 privind luarea la cunostiinta a raportului de audit financiar si a Deciziei Camerei de Conturi a judetului Bacau 23-08-2012
63 / 2012 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, judetul Bacau 23-08-2012
62 / 2012 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a statului de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, judetul Bacau 23-08-2012
61 / 2012 privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ 23-08-2012
60 / 2012 privind aprobarea modificarii denumirii unei unitati scolare din comuna Oituz 23-08-2012
59 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 23-08-2012
58 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII Oituz 23-08-2012
57 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 23-08-2012
56 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII Oituz 23-08-2012
55 / 2012 privind aprobarea bugetului Scolii cu clasele I-VIII Oituz, rectificat pe anul 2012 23-08-2012
Înapoi