Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1160 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", proprietate publica a comunei 09-05-2012
34 / 2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Centru local de informare turistica in Comuna Oituz si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia 09-05-2012
33 / 2012 privind casarea a doua autovehicule apartinad domeniului privat al comunei Oituz, prin Programul de stimulare a innoirii Parculai auto national 2012 09-05-2012
31 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII Oituz 19-04-2012
30 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 19-04-2012
29 / 2012 privind acordarea dreptului de acces al romtelecom SA la instalatiile si echipamentele din imobilul scolii cu clasele I-VIII Oituz 19-04-2012
28 / 2012 privind aprobarea de principiu cu titlu gratuit din patrimoniulO.M.V. Petrom S.A. in domeniul public al comunei Oituz, judetul Bacau si in administrarea Consiliului local Oituz, a statiei de apa si a terenului aferent constructiei aflata pe raza satului Ferastrau Oituz 19-04-2012
27 / 2012 privind aprobarea amanarii termenului de incasare a taxei speciale de salubrizare 19-04-2012
26 / 2012 privind activitatea de protectie a mediului din comuna Oituz 19-04-2012
25 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 19-04-2012
24 / 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2011 19-04-2012
23 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 22-03-2012
22 / 2012 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 22-03-2012
21 / 2012 privind stabilirea contributiei Consiliului local Oituz la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 22-03-2012
20 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Restaurarea Cimitirului Eroilor din Primul Razboi Mondial din satul Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini 22-03-2012
Înapoi