Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2018 privind propunerea Consiliului local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2017 15-02-2018
13 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz,pentru anul 2018 15-02-2018
12 / 2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz pentru perioada martie-mai 2018 15-02-2018
11 / 2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau ACoR 15-02-2018
10 / 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivului "Lucrari de canalizare pentru evacuare ape epurate in emisar" 15-02-2018
9 / 2018 privind utilizarea din excedentul bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 a unei sume pentru acoperirea golurilor de casa 18-01-2018
8 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al comunei Oituz nr.98 din 10.11.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau cu modificarile si completarile ulterioare 18-01-2018
7 / 2018 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB 18-01-2018
6 / 2018 privind reconstituirea Consiliului Comunitar Consultativ 18-01-2018
5 / 2018 privind modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Oituz nr.14 din 16.02.2017 privind solicitarea adresata ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform,in vederea schimbarii destinatiei unei parti din imobilul SColii Generale din satul Poiana Sarata,Comuna Oituz,judetul Bacau 18-01-2018
4 / 2018 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Oituz,judetul Bacau,pentru anul scolar 2018/2019 18-01-2018
3 / 2018 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfasura in cursul anului 2018 18-01-2018
2 / 2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau 18-01-2018
2 / 2018 Anexa HCL Nr.2 Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare 18-01-2018
1 / 2018 privind acordarea unui mandat special dlui Bodea Gheorghe,reprezentantul U.A.T. Comuna Oituz in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 18-01-2018
Înapoi