Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2019 Hotararea nr. 27 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau 21-03-2019
26 / 2019 Hotararea nr. 26 din 21.03.2019 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea si infrumusetarea Comunei Oituz, judetul Bacau, pentru anul 2019 21-03-2019
25 / 2019 Hotarare nr. 25 DIN 21.03.2019 pentru aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru terenul in suprafata de 1160 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, in vederea demararii procedurii de vanzare prin negocierea directa a acestuia 21-03-2019
24 / 2019 Hotararea nr. 24 din 21.03.2019 pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Oituz, pe anul 2019 21-03-2019
23 / 2019 Hotararea nr. 23 din 21.03.2019 privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Oituz, judetul Bacau, aleasa prin H.C.L. Oituz nr. 50 din 2016 21-03-2019
22 / 2019 Hotararea nr 22 din 21.03.2019 privind incetarea de drept mandatului de consilier local al dlui Boaca Leonard, membru P.N.L. si declararea de vacant a locului acestuia in cadrul Consiliului Local al comunei Oituz, judetul Bacau 21-03-2019
21 / 2019 Hotararea nr. 21 din 21.02.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada martie-mai 2019 21-02-2019
20 / 2019 Hotararea nr. 20 din 21.02.2019 privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local" ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat 21-02-2019
19 / 2019 Hotararea nr. 19 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Oituz, judetul Bacau, actualizat 21-02-2019
18 / 2019 Hotararea nr.18 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2019 21-02-2019
17 / 2019 Hotararea nr. 17 din 11.02.2019 privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei pe anul 2018 a redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand comunei Oituz. 11-02-2019
15 / 2019 Hotararea nr. 15 din 11.02.2019 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz. 11-02-2019
14 / 2019 Hotarare nr.14 din 11.02.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 11-02-2019
13 / 2019 Hotarare nr. 13 din 11.02.2019 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Oituz,judetul Bacau, pentru anul scolar 2019-2020 11-02-2019
12 / 2019 Hotarare nr. 12 din 11.02.2019 privind aprobarea platii sumei de 169 598 lei catre A.D.I.S. Bacau. 11-02-2019
Înapoi