Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
92 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 92/ 20.12.2018 privind aprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, in anul 2019 20-12-2018
90 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 90/ 20.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale aferente Serviciului Apă-Canal Oituz și a tarifului pentru prestarea unor servicii conexe de către Serviciul Apă-Canal Oituz, pentru anul 2019 20-12-2018
89 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 89/ 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău 20-12-2018
88 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie"Pod rutier de max.3,5 to, Calcai-Martinas",proiect tehnic 12-12-2018
87 / 2018 Hotarare privin aprobarea documentatiei PUZ,pt.terenul in supraf. de 5278mp,proprietari Casunenu Costel si Casuneanu Paulina,in vederea realizarii obiectivului de construire "Magazin" in com.Oituz 12-12-2018
86 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV 2018 al UAT Com.Oituz,Bacau 12-12-2018
85 / 2018 Hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului com.Oituz 12-12-2018
84 / 2018 Hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al com.Oituz,aprobat prin HCL nr.48/2000 si prelungit prin HCL nr.9/2016 12-12-2018
83 / 2018 Hotarare privind luarea la cunostinta a Raportului de audit nr.A/35/1351 din 22.10.2018 si a deciziei nr.45/19.11.2018,emise de Camera de Conturi a jud.Bacau 12-12-2018
82 / 2018 Hotarare privind aprobarea bugetului com.Oituz pe anul 2018,rectificat 12-12-2018
81 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimIV 2018 al Serviciului Apa-Canal Oituz 12-12-2018
80 / 2018 Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public privat al com.Oituz,precum si a Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al com.Oituz 12-12-2018
79 / 2018 Hotarare privind initierea demersurilor privind infratirea com.Oituz cu com.Crihana Veche din Rep.Moldova 12-12-2018
78 / 2018 privind remontarea unor cismele stradale pe domeniul public al com.Oituz 22-11-2018
77 / 2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al CL Oituz pentru perioada dec.2018-feb.2019 22-11-2018
Înapoi