Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau 18-01-2018
2 / 2018 Anexa HCL Nr.2 Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare 18-01-2018
1 / 2018 privind acordarea unui mandat special dlui Bodea Gheorghe,reprezentantul U.A.T. Comuna Oituz in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 18-01-2018
109 / 2017 privind aprobarea unui imprumut din bugetul local al comunei Oituz,Serviciul Apa-Canal Oituz 21-12-2017
108 / 2017 Privind aprobarea Bugetului comunei Oituz pe anul 2017 ,Rectificat 21-12-2017
107 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 21-12-2017
106 / 2017 privind imbunatatirea accesului cetatenilor la informatiile de interes public,difuzate din oficiu,in cadru U.A.T Comuna Oituz,judetul Bacau 15-12-2017
105 / 2017 Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV 2017 al U.A.T Comuna Oituz,Judetul Bacau 15-12-2017
104 / 2017 pentru aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Darmanesti 15-12-2017
103 / 2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz 15-12-2017
102 / 2017 privind modificarea Organigramei si a statutului de functii si de personal ale Serviciului Apa-Canal Oituz 15-12-2017
101 / 2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din inventarul domeniului privat al Comunei Oituz in vederea casarii 15-12-2017
100 / 2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz unei unitati de cult din Comuna Oituz,judetul Bacau 05-12-2017
99 / 2017 Privind aprobarea Bugetului comunei Oituz pe anul 2017 ,Rectificat 05-12-2017
98 / 2017 privind modificarea HCL Oituz nr.26 din 14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita nr.3 Oituz- Peste Vale,comuna Oituz,judetul Bacau" 23-11-2017
Înapoi