Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
6 / 2019 Hotarare nr. 6/ 11.01.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr. 180/2357 din 06.05.2015 si aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A 11-01-2019
5 / 2019 Hotarare nr. 5/ 11.01.2019 privind aprobarea Actului aditionalnr. 3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de mangement al deseurilor solide in judetul Bacau" 11-01-2019
4 / 2019 HOTĂRÂRE NR. 4/ 04.01.2019 privind utilizarea din excedentul bugetului local al comunei Oituz pe anul 2018, a unei sume pentru acoperirea golurilor de casă 04-01-2019
3 / 2019 HOTĂRÂRE NR. 3/ 04.01.2019 privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILORSOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU" 04-01-2019
2 / 2019 HOTĂRÂRE NR. 2/ 04.01.2019 privind utilizarea din excedentul bugetului pe anul 2018 a Serviciului Apă-Canal Oituz, a unei sume pentru acoperirea golurilor de casă 04-01-2019
1 / 2019 HOTĂRÂRE NR. 1/ 04.01.2019 privind aprobarea completării cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, în anul 2019 04-01-2019
92 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 92/ 20.12.2018 privind aprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, in anul 2019 20-12-2018
90 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 90/ 20.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale aferente Serviciului Apă-Canal Oituz și a tarifului pentru prestarea unor servicii conexe de către Serviciul Apă-Canal Oituz, pentru anul 2019 20-12-2018
89 / 2018 HOTĂRÂRE NR. 89/ 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău 20-12-2018
88 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie"Pod rutier de max.3,5 to, Calcai-Martinas",proiect tehnic 12-12-2018
87 / 2018 Hotarare privin aprobarea documentatiei PUZ,pt.terenul in supraf. de 5278mp,proprietari Casunenu Costel si Casuneanu Paulina,in vederea realizarii obiectivului de construire "Magazin" in com.Oituz 12-12-2018
86 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV 2018 al UAT Com.Oituz,Bacau 12-12-2018
85 / 2018 Hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului com.Oituz 12-12-2018
84 / 2018 Hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al com.Oituz,aprobat prin HCL nr.48/2000 si prelungit prin HCL nr.9/2016 12-12-2018
83 / 2018 Hotarare privind luarea la cunostinta a Raportului de audit nr.A/35/1351 din 22.10.2018 si a deciziei nr.45/19.11.2018,emise de Camera de Conturi a jud.Bacau 12-12-2018
Înapoi