Nr: 95 din: 21 10 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectvul de investiție ”Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, marire capacitate sursă apă în vederea includerii la finanțare a acestuia în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”