Nr: 88 din: 04 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobrea devizului general și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ,, Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”