Nr: 76 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T., și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de încălzire termică pentru Grădinița cu program normal din cadrul Școlii Gimnaziale Oituz