Nr: 75 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem de încălzire termică pentru sediul – Primăriei Oituz”