Nr: 70 din: 22 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 51. m.p. , aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.