Nr: 46 din: 20 04 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea contului de incheiere al exercițiului bugetar pe anul 2022 și a situațiilor financiare ale UAT Comuna Oituz, județul Bacău