Nr: 4 din: 02 02 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Oituz, pe anul 2023, cu estimări pentru anii 2024-2026