Nr: 25 din: 21 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr.31/2023 în vederea introducerii în intravilanul Comunei Oituz a terenurilor în suprafață totală de 6621 mp reprezentând loturile cu numerele cadastrale 61881 și 62005