Nr: 24 din: 21 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 7,50 m.p. , aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A,