Nr: 21 din: 14 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, precum și a indemnizației maxime lunare a consilierilor locali