Nr: 20 din: 14 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții și de personal ale UAT Comuna Oituz,, județul Bacău