Nr: 17 din: 22 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod rutier punct Gălățanu în comuna Oituz, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”