Nr: 16 din: 22 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Comuna Oituz, pentru anul 2024