Nr: 15 din: 22 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Oituz, județul Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, aferent anului 2024