Nr: 14 din: 22 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea trecerii terenului identificat cu numarul cadastral 65908, înscris în Cartea Funciară nr.65908 Oituz din domeniul privat în domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău