Nr: 130 din: 17 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2023, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău