Nr: 111 din: 14 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

din 17.09.2020 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcţii şi de personal ale aparatului de specialitate al UAT Comuna Oituz, judeţul Bacău