Nr: 110 din: 14 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, de pe raza Comunei Oituz