Nr: 104 din: 25 11 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Oituz