Nr: 100 din: 25 11 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 to, pentru anul 2022, la nivelul Comunei Oituz, județul Bacău