Nr: 80 din: 12 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public privat al com.Oituz,precum si a Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al com.Oituz