Nr: 49 din: 18 04 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2012 al UAT comuna Oituz, judetul Bacau si situatiile financiare anuale pe anul 2012