Nr: 30 din: 19 02 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea demararii procedurilor de concesionare a unor terenuri, prin licitatie publica, situate in incinta Targului Saptamanal Oituz, apartinand domeniului public al comunei Oituz