Nr: 22 din: 06 03 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau