Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
86 / 2019 Hotararea nr 86 din 24.10.2019 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz unei unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 24-10-2019
85 / 2019 Hotararea nr 85 din 24.10.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara al Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz, pentru trimestrul III 2019 24-10-2019
84 / 2019 Hotararea nr 84 din 24.10.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III 2019 ale U.A.T. Comuna Oituz, judetul Bacau 24-10-2019
83 / 2019 Hotararea nr 83 din 24.10.2019 privind aprobarea contuluii de executie bugetara al Scolii Gimnaziale Oituz, pentru trimestrul III 2019 24-10-2019
82 / 2019 Hotararea nr 82 din 24.10.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara al Scolii Gimnaziale nr. 1 Oituz, pentru trimestrul III 2019 24-10-2019
81 / 2019 Hotararea nr 81 din 24.10.2019 privind modificare a si aprobarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, judetul Bacau 24-10-2019
80 / 2019 Hotararea nr 80 din 24.10.2019 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 1/7640 din 06.11.2004, incheiat intre U.A.T. Comuna Oituz, in calitate de concedent si " S.C. Cabinet Medical Individual Dr. Marta Blenessy" S.R.L, in calitate de concesionar 24-10-2019
79 / 2019 Hotararea nr 79 din 24.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Oituz, judetul Bacau. 24-10-2019
78 / 2019 Hotararea nr 78 din 19.09.2019 privind constituirea unui drept de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz, in favoarea DelGaz Grid S.A. 19-09-2019
77 / 2019 Hotararea nr 77 din 19.09.2019 privind constituirea unui drept de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz, in favoarea Delgaz Grid S.A. 19-09-2019
76 / 2019 Hotararea nr 76 din 19.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Oituz, judetul Bacau 19-09-2019
75 / 2019 Hotararea nr 75 din 13.09.2019 privind aprobarea completarii listei partizilor cu masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietatea privata a comunei Oituz, ce se exploateaza in anul 2019 13-09-2019
74 / 2019 Hotararea nr 74 din 13.09.2019 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Oituz in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Oituz, in anul scolar 2019-2020 13-09-2019
73 / 2019 Hotararea nr 73 din 13.09.2019 privind organizarea manifestarii cultural-artistico-religioase "Nunta de Aur" din 06 octombrie 2019 13-09-2019
72 / 2019 Hotararea nr 72 din 13.09.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2019, rectificat 13-09-2019
Înapoi
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Politica cookies • Termeni și condiții • Politica de confidențialitate