Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2019 Hotarare nr. 21 din 21.02.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada martie-mai 2019 21-02-2019
20 / 2019 Hotarare nr. 20 din 21.02.2019 privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local" ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat 21-02-2019
19 / 2019 Hotarare nr. 19 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Oituz, judetul Bacau, actualizat 21-02-2019
18 / 2019 Hotarare nr.18 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2019 21-02-2019
16 / 2019 Hotararea nr. 16 din 14.02.2019 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2018. 14-02-2019
17 / 2019 Hotararea nr. 17 din 11.02.2019 privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei pe anul 2018 a redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunuri apartinand comunei Oituz. 11-02-2019
15 / 2019 Hotararea nr. 15 din 11.02.2019 privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz. 11-02-2019
14 / 2019 Hotarare nr.14 din 11.02.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 11-02-2019
13 / 2019 Hotarare nr. 13 din 11.02.2019 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Oituz,judetul Bacau, pentru anul scolar 2019-2020 11-02-2019
12 / 2019 Hotarare nr. 12 din 11.02.2019 privind aprobarea platii sumei de 169 598 lei catre A.D.I.S. Bacau. 11-02-2019
11 / 2019 Hotararea nr. 11 din 01.02.2019 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau, nr. 1078/1087 din 16.04.2018 01-02-2019
10 / 2019 Hotarare nr. 10 din 23.01.2019 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfasura in cursul anului 2019 23-01-2019
9 / 2019 Hotarare nr.9 din 23.01.2019 privind aprobarea inchirierii unei constructii si a terenului aferent in suprafata de 153 mp, situate in satul Oituz, comuna Oituz, parte din domeniul privat al comunei Oituz. 23-01-2019
8 / 2019 Hotarare nr. 8/11.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Amplasare retea de teava corugata pentru asigurare scurgere ape pluviale si balastre drum local in satul Calcai, comuna Oituz, Judetul Bacau" 11-01-2019
7 / 2019 Hotarare nr.7/11.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz, precum si a indemnizatiei maxime lunare consilierilor locali 11-01-2019
Înapoi