Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2019 Hotararea nr 56 din 01.07.2019 privind acceptarea ofertei de donatie a doamnelor Radulescu Ariana Maria si Negropontes Sophie Catherine, avand ca obiect imobilele-terenuri in suprafata totala de 594.093 mp, situate in extravilanul comunei Oituz, judetul Bacau 01-07-2019
55 / 2019 Hotararea nr 55 din 20.06.2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacau" 20-06-2019
54 / 2019 Hotararea nr 54 din 20.06.2019 privind infiintarea Fondului de conservare si regenerare a padurilor, pentru terenurile cu vegetatie forestiera,proprietatea Comunei Oituz, judetul Bacau 20-06-2019
53 / 2019 Hotararea nr 53 din 20.06.2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 20-06-2019
52 / 2019 Hotararea nr 52 din 20.06.2019 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Sandu Sorin, membru supleant pe lista Partidului National Liberal, in cadrul Consiliului Local al comunei Oituz, judetul Bacau 20-06-2019
51 / 2019 Hotararea nr 51 din 23.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau" 23-05-2019
50 / 2019 Hotararea nr 50 din 23.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice , faza SF si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita nr. 3 Oituz-Peste Vale, comuna Oituz, judetul Bacau" 23-05-2019
49 / 2019 Hotararea nr 49 din 23.05.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ,faza SF si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau" 23-05-2019
48 / 2019 Hotararea nr 48 din 23.05.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic de executie (P.T.E) pentru obiectivul de investitie "Reabilitare Pod Domocos, sat Calcai, comuna Oituz" 23-05-2019
47 / 2019 Hotararea nr 47 din 23.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Autorizarea lucrarilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei la incendiu si autorizarea lucrarilor de reparatii curente la sarpanta cu inlocuire invelitoare la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Oituz 23-05-2019
46 / 2019 Hotararea nr 46 din 23.05.2019 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau- ADIB 23-05-2019
45 / 2019 Hotararea nr 45 din 23.05.2019 privind aprobarea acordarii avizului de principiu pentru documentatia PUZ, in vederea extinderii intravilanului satului Harja, comuna Oituz, judetul Bacau, cu suprafata de 2129 m.p., necesara construirii unui "Centru Multifunctional de Economie Sociala" 23-05-2019
44 / 2019 Hotararea nr 44 din 23.05.2019 privind stabilirea contributiei Comunei Oituz pentru sustinerea persoanei cu handicap 23-05-2019
43 / 2019 Hotararea nr 43 din 23.05.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada iunie-august 2019 23-05-2019
42 / 2019 Hotararea nr 42 din 23.05.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2019 al U.A.T. Comuna Oituz, judetul Bacau 23-05-2019
Înapoi