Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
73 / 2018 Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie"Desfiintare si reconstruire biserica ortodoxa cu hramul Sf.Gheorghe Harja" si modificarea HCL Oituz nr.18/15.02.2018 18-10-2018
72 / 2018 Hotarare privind aprobarea reproiectarii obiectivului de investitie"Regularizare paraul Hatman" 18-10-2018
71 / 2018 Hotarareprivind stabilirea,la nivelul UAT Com.Oituz,a obiectivelor de investitii in curs de executie care se vor finaliza si a obiectivelor de investitii la care se renunta 18-10-2018
70 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.III 2018 al Serviciului Apa-Canal Oituz,aflat in subordinea Consiliului local Oituz,jud.Bacau 18-10-2018
69 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.III 2018 al UAT Comuna Oituz,jud.Bacau 18-10-2018
68 / 2018 Hotarare privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti 28-09-2018
67 / 2018 Hotarare privind constituirea unui drept de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz,in favoarea DelGaz Grid S.A. 28-09-2018
66 / 2018 Hotarare privind aprobarea D.A.L.I.pentru obiectivul de investitie"Reabilitare pod"Domocos",sat Calcai,comuna Oituz,judetul Bacau" 28-09-2018
65 / 2018 Hotarare privind aprobarea D.A.L.I.pentru obiectivul de investitie"Pod rutier Calcai-Martinas pentru vehicule max.3,5 to comuna Oituz,judetul Bacau" 28-09-2018
64 / 2018 Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie"Punte pietonala Eghet comuna Oituz,Judetul Bacau" 28-09-2018
63 / 2018 Hotatare privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018,rectificat 20-09-2018
62 / 2018 Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Oituz in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Oituz,in anul scolar 2018-2019 20-09-2018
61 / 2018 Hotarare privivind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz,in favoarea DelGaz Grid S.A. 20-09-2018
60 / 2018 Hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural-artistico-religioase "Nunta de Aur" din 30 septembrie 2018 20-09-2018
59 / 2018 Privind aprobarea Metodologiei generale pentru participarea si atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau,alocate pentru activitati nonprofit de interes public local 23-08-2018
Înapoi