Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
39 / 2019 Hotararea nr. 39 din 15.05.2019 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz pe anul 2019 unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 15-05-2019
38 / 2019 Hotararea nr. 38 din 15.05.2019 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. pentru terenul in suprafata totala de 9238 mp, proprietatea privata a numitilor Muntianu Elena si Pilia Tommaso, in vederea realizarii obiectivului "Construire locuinta S+P+E" in comuna Oituz, judetul Bacau 15-05-2019
37 / 2019 Hotarare nr. 37 din 15.05.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (P.T.E.) pentru obiectivul de investitie, "Reabilitare Pod Domocos", sat Calcai, comuna Oituz, judetul Bacau 15-05-2019
36 / 2019 Hotararea nr. 36 din 18.04.2019 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Oituz in Comisia Judeteana Bacau pentru Incluziune Sociala 18-04-2019
35 / 2019 Hotararea nr. 35 din 18.04.2019 privind identificarea si atestarea unor suprafete de teren ca facand parte din domeniul public al comunei Oituz, judetul Bacau 18-04-2019
34 / 2019 Hotararea nr. 34 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz, pe anul 2019 18-04-2019
33 / 2019 Hotarare nr.33 din 18.04.2019 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, la nivelul comunei Oituz, judetul Bacau 18-04-2019
32 / 2019 Hotararea nr. 32 din 18.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Oituz, judetul Bacau 18-04-2019
31 / 2019 Hotararea nr. 31 din 18.04.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara al Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz, pentru trimestrul I 2019 18-04-2019
30 / 2019 Hotararea nr. 30 din 18.04.2019 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2018 si a situatiilor financiare ale U.A.T. Comuna Oituz, judetul Bacau 18-04-2019
16 / 2019 Hotararea nr. 16 din 11.02.2019 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2018 11-04-2019
29 / 2019 Hotarare nr. 29 din 29.03.2019 privind constituirea unui drept de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz, in favoarea DelGaz Grid S.A 29-03-2019
28 / 2019 Hotarare nr. 28 din 29.03.2019 privind utilizarea unor sume din excedentul anului precedent (2018) pentru finantarea unor obiective de investitie de interes public local 29-03-2019
27 / 2019 Hotararea nr. 27 din 21.03.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau 21-03-2019
26 / 2019 Hotararea nr. 26 din 21.03.2019 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea si infrumusetarea Comunei Oituz, judetul Bacau, pentru anul 2019 21-03-2019
Înapoi