Vă aducem la cunoștință că în data de 11.03.2022 a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 336, cu privire la stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozoția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

H.G. nr. 336 din 11.03.2022