Nr: 225 din: 19 08 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral , în comuna Oituz, județul Bacău, îm vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020