Dezbatere publică privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, precum si a unor taxe speciale ptr anul 2021, la nivelul comunei Oituz, judetul Bacau

Proiect de hotărâre

Raport de specialitate

Referat de aprobare