1

Dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind modificarea și ănlocuirea anexei nr. 1 la HCL nr. 98 din 09.12.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău


Publicat la: 2 martie 2022

Raport de specialitate

Referat de aprobare

Proiect de hotarâre

Anunt dezbatere publică

 
Adresă Link: https://primariaoituz.ro/dezbatere-publica-a-proiectului-de-hotarare-privind-modificarea-si-anlocuirea-anexei-nr-1-la-hcl-nr-98-din-09-12-2020-privind-instituirea-unor-facilitati-fiscale-si-aprobarea-procedurii-de-anulare-a/