COMUNA OITUZ, titular al proiectului anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Bacău, ca nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, propus a fi amplasat in comuna Oituz judetul Bacau.
Proiectul deciziei etapei de incadrare motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, 8.00-16.30, vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Bacău”;

Anunt PIATA