Concesionare teren cu suprafata totala de 120.000 mp, situat in str. Nicolae Balcescu, zona camping, orasul Slanic Moldova, apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau


Publicat la: 17 martie 2020

Anunt de licitatie nr.5299 din 17.03.2020


Adresă Link: https://primariaoituz.ro/concesionare-teren-cu-suprafata-totala-de-120-000-mp-situat-instr-nicolae-ba-lcescu-zona-camping-ora%ef%bf%bdul-sla-nic-moldova-apartinand-domeniului-privat-al-comunei-oituz-judetul-baca-u/