Comunicat Claudiu Petrișor, primarul comunei Oituz:
Firma prestatoare oferă informații despre stadiul realizării cadastrării generale sistematice.
E important ca în continuare să aduceți documente pentru cadastru gratuit. Este un proiect important pentru fiecare locuitor al comunei. În prezent, fără cadastru și carte funciară nu se mai poate face nimic (nici investiții, nici vânzări etc..) Avem acest proiect și îmi doresc să colaborăm pentru a-l finaliza cu brio.
Comunicat Geosilva:
,,Prin prezenta vă informăm despre stadiul la zi al proiectului privind înregistrarea sistematică pe Comuna Oituz:
1. S-au colectat acte de la un numar de 1470 proprietari/posesori, respectiv atât pentru terenuri din intravilan, cât și pentru terenuri din extravilan.
2. S-au realizat interviuri la teren pentru imobilele de intravilan din satele Oituz, Marginea, Călcâi. Acum se realizează interviuri/măsurători/identificări în sectorul 6 (Hățman), dar se vor finaliza până la finalul lunii martie.
3. S-a realizat ortofotoplanul de precizie pentru intravilan/extravilan aferent satelor Oituz, Marginea, Călcâi.
4. Până la finalul lunii martie se va realiza ortofotoplanul pe restul de suprafață, respectiv intravilanul satelor Ferăstrău, Hârja, Poiana Sărată și extravilanul aferent.
5. Pâna pe 30 aprilie se va finaliza identificarea/parcelarea terenurilor forestiere proprietate privată – urmează a se realiza convocări distincte pâna la pornirea vegetației.
6. Pâna la finalul lunii aprilie se vor finaliza interviurile de teren și identificarea imobilelor din intravilan și în celelalte sate: Ferăstrau, Hârja, Poiana Sărată.
7. Începând cu luna mai se vor realiza convocări la teren pentru imobilele din extravilan. Programul acestor convocari și organizarea specifică pe zone se va anunța în timp util, însă se va merge pe principiul ca într-o săptămână să se facă 2-3 zile de teren și 2 zile de birou/identificare pe planuri a zonei respective corelat cu colectarea de acte și semnarea fișelor de date de către proprietari.
8. La data actuală există un număr de 3162 imobile, aferente cărților funciare cu o suprafață totală de 10.335 ha, ceea ce reprezintă 52% din suprafața UAT-ului.
9. Începând cu luna aprilie vom aloca pentru activitatea de teren personal suplimentar.
10. Menționăm faptul că termenul pentru predarea livrării 2 expiră pe 12 aprilie, însă vom înregistra întârzieri cauzate de volumul mare de date.
Cu distinsă considerație, Ciprian-Constantin SAVESCU Reprezentant legal”