Nr. 32046  din 28.12.2022

 

Anexa nr. 1

la normele metodologice

 

      Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Oituz, Județul Bacău

Astăzi, 28.12.2022, Primăria Comunei Oituz, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului,  următorului act normativ: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023.

Paragraf descriptiv – Planul anual de acțiune privind serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023 urmează a fi prezentat în dezbatere publică și ulterior trimis spre consultare atât Consiliul Județean Bacău, așa cum prevede art. 118 alin (3)  cât și către AJPIS Bacău în art.118 alin (4)  din Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011, apoi va fi propus spre aprobare în Consiliul Local Oituz.

Planul anual de acțiune privind serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023, urmărește îndeplinirea obiectivelor din strategie și a Planului de acțiune în vederea implementării acesteia și este un document programatic pentru anul 2023.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • raportul de specialitate
  • textul complet al proiectului de act normative

 

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariaoituz.ro, secțiunea Transparență Decizională.
  • la sediul instituţiei în Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 10.01.2023, astfel:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro ;
  • prin poştă, pe adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău;
  • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Comuna Oituz, Sat Oituz, Str Principală, nr. 189, Jud Bacău , între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariaoituz.ro/administratie/transparenta/transparenta-decizionala

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, ori la inițiativa autorității sau instituției publice competente, până la data de  10.01.2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/337010 e-mail: relatiicupublicul@primariaoituz.ro, persoană de contact: Juja Violeta.


Fișiere Atașate


decembrie 28, 2022
decembrie 28, 2022
decembrie 28, 2022
decembrie 28, 2022
ianuarie 10, 2023

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.