Anunț public privind organizarea unei ședințe publice.