Anunt public nr 8310 din 12.06.2020 bprivind solicutatea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea MOTEL RESTAURANT clasa CAEN 5220, 5610