Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea înscrierii la examenul de promovare în grad superior imediat următor