Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitateFormular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.Registru pentru consemnarea şi analizarea propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite.