Anunț nr 13118 din 18.05.2022 privind atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Oituz, județul Bacău