Anunt dezbatere publica privind acordarea finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale U.A.T.Comuna Oituz,judetul Bacau, alocate pentru activitati non-profit de interers public local

Expunere de motive

Proiect de hotărâre

Raport de specialitate