Hotărâre

Nr: 67 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr. 6/2020, în vederea introducerii unui teren în suprafață de 1000 m.p. , din extravilanul în intravilanul satului Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 66 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUZ nr. 64/2019, în vederea riicării interdicției temporare de construire pe terenul în suprafață totală de 6227 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 65 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Oituz, județul Bacău pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 64 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2021, rectificat

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 22-07-2021
Hotărâre privind primirea UAT Berești - Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB și mnodificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 22-07-2021
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 22-07-2021
Hotărâre privind aprobarea modificării Programului manifestărilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfășura în cursul anului 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 22-07-2021
Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr. 81/2019, în vederea ridicării interdicției temporare de construire pe terenul în suprafață totală de 4862 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 59 din: 22-07-2021
Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 58 din: 22-07-2021
Hotărâre privind aprobarea întocmnirii documentației tehnice faza DALI necesară nealizării unei investiții de modernizare a rețelei de iluminat public stradal în Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 172
Rezultate 1715