Hotărâre

Nr: 10 din: 02-02-2023
Hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Realizare și dezvoltare sistem de ditribuție rețea gaze naturale în localitatea Marginea, cimuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 02-02-2023
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 02-02-2023
Hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfășura în cursul anului 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 02-02-2023
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 108,25 m.p., aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 02-02-2023
Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 02-02-2023
Hotărâre privind atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 02-02-2023
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Oituz, pe anul 2023, cu estimări pentru anii 2024-2026

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 19-01-2023
Hotărâre pentru aprobarea indexării cu rata inflației pe anul 2022 a redevențelor și chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparținând Comunei Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 19-01-2023
Hotărâre privind aprobarea listei partizilor cu masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a Comunei Oituz , ce se exploatează în anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 1 din: 19-01-2023
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Comunale Oituz

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 195
Rezultate 1949