Hotărâre

Nr: 20 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Amenajare locuri de joacă în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 16-02-2023
Hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 48 m.p. , aparținând domeniului public al comunei Oituz, în favoarea DelGaz Grid S.A.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 16-02-2023
Hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Oituz, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Oituz, aferente perioadei ianuarie-august 2023 din anul școlar 2022-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a terenului în suprafață de 1000 mp situat în intravilanul satului Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, apartinând domeniului privat al Comunei Oituz, județul Bacău și identificat cu numărul cadastral 60954

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea taxelor speciale și a tarifelor pentru activitățile /serviciile prestate de către Serviciul Apă-Canal Oituz , precum și stabilirea consumurilor de apă, în sistem paușal

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 16-02-2023
Hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 02-02-2023
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, mărire capacitate sursă de apă”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 02-02-2023
Hotărâre privind solicitarea acordării dreptului de utilizare a unui teren din domeniul public al apelor în scopul realizării obiectivului de investiții ,,Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea, mărire capacitate sursă de apă

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 02-02-2023
Hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul privat al Comunei Oituz, județul Bacău în domeniul public al Comunei Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 195
Rezultate 1949