Hotărâre

Nr: 77 din: 30-09-2021
Hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, la nivelul comunei Oituz, județul Bacău, pentru perioada 2021-2025

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 76 din: 20-09-2021
Hotărâre privind aprobarea actualizarii devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Construire dispensar medical uman, Comuna Oituz, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 75 din: 20-09-2021
Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare Clădire Grădinită Peste Vale, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 74 din: 20-09-2021
Hotărâre privind aprobarea actualizării devixului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare cladire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 73 din: 26-08-2021
Hotărâre privind stabilirea contribuției U.A.T. C omuna Oituz la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei afulte cu handicap pentru anul 2021 și aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 72 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Rețea scurgere ape pluviale pe DS 2766 din localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 71 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Oituz și Marginea , mărire capacitate sursă apă, comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 70 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale pentru realizarea investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Oituz”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 69 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea completării Listei partizilor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a comunei Oituz, ce se exploatează în anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 68 din: 26-08-2021
Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafața de 311 m.p.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 2 din 172
Rezultate 1715