Hotărâre

Nr: 30 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea Notei de fndamentare privind necesitatea și oportunitatea investiției ,,Achiziționarea unui modul de tip container pentru desfășurarea temporară a aactivităților Grădiniței cu Program Normal Ferăstrău (Oituz), județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 29 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar: SCOALA GIMNAZIALĂ OITUZ și ȘCOALA GIMNAZIALA NR 1 OITUZ, Comuna Oituz, Județul Bacău în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 15 - Educație

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 28 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii sociale

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 27 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor necesare înființării Grădiniței cu Program Prelungit în cadrul unității de învățământ Școala Gimnaziala Nr. 1 Oituz, comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 26 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Comuna Oituz pentru anul 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea docuemntației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare seismică și renovare energetică Grădiniță cu program normal nr. 1. Oituz, Comuna Oituz, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 14-03-2023
Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare seismică și renovare energetică Școala Gimnazială Oituz, din sat Oituz, comuna Oituz, județul Bacău.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în comuna Oituz, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 16-02-2023
Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului Serviciului Apă-Canal Oituz din anul precedent (2022)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 16-02-2023
Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T Comuna Oituz, județul Bacău, pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 195
Rezultate 1949
1 2 3 195