Anunț privind organizarea dezbaterii publice a  proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Oituz, județul Bacău, pentru perioada 2021-2025

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Oituz, județul Bacău, pentru perioada 2021-2025

Raport de specialitate

Referat de aprobare