Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
80 / 2012 privind aprobarea regulamentului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al comunei Oituz, aflate in administrarea Consiliului local Oituz 20-09-2012
79 / 2012 privind aprobarea unor masuri privind Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Oituz 20-09-2012
78 / 2012 privind urmarirea circulatiei carutelor pe drumurile nationale, judetene, comunale si satesti de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau pe timpul noptii. 20-09-2012
77 / 2012 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei oituz si al compartimentelor din subordinea Consiliului local Oituz 20-09-2012
76 / 2012 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciile publice de salubrizare - anexa la H.C.L. nr. 22/2010 20-09-2012
75 / 2012 privind aprobarea unor taxe speciale pentru anul 2012 20-09-2012
74 / 2012 privind aprobarea organizarii si desfasurarii manifestarilor militaro-artistico-religioase "Memoria Oituzului" din 15 august 2012 23-08-2012
73 / 2012 privind reconstituirea comisiilor de specialitate, din cadrul Consiliului local Oituz 23-08-2012
72 / 2012 privind aprobarea dezmembrarii unui imobil (teren si imobile) ce urmeaza a fi transmis cu titlu gratuit unei unitati de cult 23-08-2012
71 / 2012 privind aprobarea modificarii denumirii unei unitati scolare din comuna Oituz 23-08-2012
70 / 2012 privind aprobarea unor grupuri sanitare la Scola gimnaziala Oituz si la Scola gimnaziala nr. 1 Oituz 23-08-2012
69 / 2012 privind imbunatatirea si eficientizarea activitatii compartimentului auto din cadrul aparatului propriu al primarului 23-08-2012
68 / 2012 privind aprobarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Oituz 23-08-2012
67 / 2012 privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din satul Poiana Sarata 23-08-2012
66 / 2012 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de natura juridica in vederea parcurgerii cailor de atac impotriva Deciziei nr. 31/2012 a camerei de Conturi a judetului Bacau 23-08-2012
Înapoi