Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
110 / 2012 privind aprobarea programului manifestarii culturale "Nunta de aur" din 11 noiembrie 2012 18-10-2012
109 / 2012 privind aprobarea amanarii termenului de incasare a taxei speciale de salubrizare 18-10-2012
108 / 2012 privind executarea lucrarilor pentru bransament definitiv la obiectivul "Sistem de alimentare cu apa a localitatilor Ferastrau-Oituz, Calcai, Oituz si marginea, comuna Oituz, judetul Bacau 18-10-2012
107 / 2012 privind scoaterea la licitatie din pasunea comunala Oituz a cantitatii de 480 mc masa lemnoasa pe picior, volum brut, productie pe anul 2012 18-10-2012
106 / 2012 privind modificarea art. 2 la H.C.L. nr. 79/2012 18-10-2012
105 / 2012 privind transmitera cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite in folosinta gratuita unei unitati de cult 18-10-2012
104 / 2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Oituz al unui imobil situat in sat hirja, comuna Oituz, judetul Bacau 18-10-2012
103 / 2012 privind aprobarea suplimentarii cu 5000 lei a sumei alocate pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor militaro-artistico-religioase "Memoria Oituzului"din 15 august 2012 18-10-2012
102 / 2012 privind aprobarea inchirierii unui teren cu suprafata totala de 2190 mp, situat in extravilanul satului Oituz, parte din domeniul privat al comunei 18-10-2012
101 / 2012 privind aprobarea inchirierii unui teren cu suprafata de 396 mp, situat in satul Hirja, parte din domeniul privat al comunei 18-10-2012
100 / 2012 privind aprobarea inchirierii unui teren cu suprafata totala de 1406 mp, situat in extravilanul satului Oituz, parte din domeniul privat al comunei 18-10-2012
99 / 2012 privind incetarea suspendarii contractului d-nei Lefter larisa-Adela, consilier juridic in aparatul permanent al Consiliului local Oituz 18-10-2012
98 / 2012 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, judetul Bacau, pentru anul 2013 18-10-2012
97 / 2012 privind imbunatatirea activitatii targului saptamanal al comunei Oituz 18-10-2012
96 / 2012 privind aprobarea bugetului Scolii gimnaziale nr. 1 Oituz, rectificat pe anul 2012 18-10-2012
Înapoi