Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2012 privind decontarea /plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 2012-02-16
16 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Executie platforme pubele ecologice, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic 2012-02-16
15 / 2012 privind organizarea activitatii de pasunat pe anul 2012 2012-02-16
14 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului precedent 2012-01-31
13 / 2012 privind aprobarea bugetelor institutiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau pe anul 2012 2012-01-31
12 / 2012 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 2012-01-19
11 / 2012 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca conform Legii privind venitul minim garantat 2012-01-19
10 / 2012 privind aprobarea indexarii unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat si completat 2012-01-19
9 / 2012 privind aprobarea cotizatiei Comunei Oituz la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB", pentru anul 2012 2012-01-19
8 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 2012-01-19
7 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 2012-01-19
6 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 2012-01-19
5 / 2012 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate a obiectivului "Sursa de captare de suprafata din paraul Lesuntul Mare, comuna Oituz, judetul Bacau" 2012-01-19
4 / 2012 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Oituz 2012-01-19
3 / 2012 privind intretinerea si exploatarea drumurilor comunale si satesti din comuna Oituz, judetul Bacau 2012-01-19
Înapoi