Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
95 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz 18-10-2012
94 / 2012 privind aprobarea asocierii comunei Oituz cu Asociatia sportiva "Vointa Oituz" 20-09-2012
93 / 2012 privind efectuarea unor lucrari de reparatii la un pod peste raul Oituz, situat in satul Poiana Sarata 20-09-2012
92 / 2012 privind aprobarea de principiu a concesionarii terenului in suprafata de 950 mp - pasune, situat in extravilanul satului Hirja 20-09-2012
91 / 2012 privind identificarea si atestarea suprafetei de 2617 mp teren neproductiv, intravilan, situat in satul Oituz, tarlaua 1146, parcela 9317, impreuna cu constructia existenta, ca facand parte din domeniul privat al comunei Oituz, judetul Bacau 20-09-2012
90 / 2012 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupraimobilelor atribuite in folosinta unei unitati de cult 20-09-2012
89 / 2012 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui terenin suprafata de 3200 mp, parte din domeniul privat al comunei Oituz, asociatiei "Sfantul Voievod Stefan cel Mare" din satul Hirja 20-09-2012
88 / 2012 privind aprobarea efectuarii unui studiu geotehnic pentru o noua sursa de apa necesara sistemului de alimentare cu apa existent 20-09-2012
87 / 2012 privind aprobarea bugetelor rectificate ale institutiilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Oituz, judetul Bacau pe anul 2012 20-09-2012
86 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 20-09-2012
85 / 2012 privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii comunale la Programul National BIBLIONET 20-09-2012
84 / 2012 privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic din unitatile de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Oituz 20-09-2012
83 / 2012 privind aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate pentru construirea unor rigole de scurgere a apei pluviale aferente drumurilor satesti 20-09-2012
82 / 2012 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 5435/03.08.2006 incheiat intre S.C. MADA&SABI S.R.L. Onesti 20-09-2012
81 / 2012 privind scoaterea la licitatie din pasunea comunala Oituz a cantitatii de 192 mc masa lemnoasa pe picior, volum brut, productie pe anul 2012 20-09-2012
Înapoi