Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
48 / 2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data 10 iunie 2012 2012-06-30
47 / 2012 privind alegerea comisiei de validare 2012-06-30
46 / 2012 privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 1811 unitati de compostare individuala 2012-05-31
45 / 2012 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite in folosinta unei unitati de cult 2012-05-21
44 / 2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Oituz al unui imobil situat in sat Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau 2012-05-21
43 / 2012 privind aprobarea accesului mijloacelor de transport si utilajelor pe drumurile satesti in vederea exploatarii pietrei de la cariera de piatra "Lesunt" sat Ferastrau-Oituz 2012-05-21
42 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", comuna Oituz, judetul Bacau, proprietate publica a comunei 2012-05-21
41 / 2012 privind aprobarea organigramei, a numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz 2012-05-21
40 / 2012 privind stabilirea unor conditii minime pentru eliberarea certificatelor de producator 2012-05-21
39 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 2012-05-21
38 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatea de invatamant Scoala cu clasele I-VIII Oituz 2012-05-21
37 / 2012 privind imbunatatirea activitatii de protectie a copilului si asistenta sociala 2012-05-21
36 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 2012-05-09
35 / 2012 privind aprobarea concesionarii unui teren in suprafata de 1160 mp, situat in intravilanul satului Oituz, punctul "Piata", proprietate publica a comunei 2012-05-09
34 / 2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Centru local de informare turistica in Comuna Oituz si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia 2012-05-09
Înapoi