Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2012 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 2012-01-19
11 / 2012 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca conform Legii privind venitul minim garantat 2012-01-19
10 / 2012 privind aprobarea indexarii unor taxe locale care constituie surse de venit la bugetul local, altele decat cele reglementate prin Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificat si completat 2012-01-19
9 / 2012 privind aprobarea cotizatiei Comunei Oituz la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB", pentru anul 2012 2012-01-19
8 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 2012-01-19
7 / 2012 privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Oituz pentru anul 2011 2012-01-19
6 / 2012 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" 2012-01-19
5 / 2012 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate a obiectivului "Sursa de captare de suprafata din paraul Lesuntul Mare, comuna Oituz, judetul Bacau" 2012-01-19
4 / 2012 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe din patrimoniul comunei Oituz 2012-01-19
3 / 2012 privind intretinerea si exploatarea drumurilor comunale si satesti din comuna Oituz, judetul Bacau 2012-01-19
2 / 2012 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetar al anului 2011 2012-01-09
1 / 2012 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare 2012-01-09
86 / -0001 privind aprobarea studiului de oportunitate si Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in comuna Oituz 0000-00-00
Înapoi