Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2012 privind casarea a doua autovehicule apartinad domeniului privat al comunei Oituz, prin Programul de stimulare a innoirii Parculai auto national 2012 2012-05-09
31 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII Oituz 2012-04-19
30 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii cu clasele I-VIII nr. 1 Oituz 2012-04-19
29 / 2012 privind acordarea dreptului de acces al romtelecom SA la instalatiile si echipamentele din imobilul scolii cu clasele I-VIII Oituz 2012-04-19
28 / 2012 privind aprobarea de principiu cu titlu gratuit din patrimoniulO.M.V. Petrom S.A. in domeniul public al comunei Oituz, judetul Bacau si in administrarea Consiliului local Oituz, a statiei de apa si a terenului aferent constructiei aflata pe raza satului Ferastrau Oituz 2012-04-19
27 / 2012 privind aprobarea amanarii termenului de incasare a taxei speciale de salubrizare 2012-04-19
26 / 2012 privind activitatea de protectie a mediului din comuna Oituz 2012-04-19
25 / 2012 privind rectificarea bugetului comunei Oituz pe anul 2012 2012-04-19
24 / 2012 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2011 2012-04-19
23 / 2012 privind decontarea/plata costurilor de transport la si de la locul de munca a cadrelor didactice navetiste din unitatile de invatamant din comuna Oituz 2012-03-22
22 / 2012 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 2012-03-22
21 / 2012 privind stabilirea contributiei Consiliului local Oituz la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 2012-03-22
20 / 2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului "Restaurarea Cimitirului Eroilor din Primul Razboi Mondial din satul Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau", faza proiect tehnic+detalii de executie+caiet de sarcini 2012-03-22
19 / 2012 pentru aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 33 mp, destinatia-locuinta de serviciu si a terenului aferent imobilului in suprafata de 85.98 mp, parte din domeniul privat al comunei Oituz, judetul Bacau 2012-03-22
18 / 2012 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in valoare de 40.000 lei pentru finantarea asistentei sociale a persoanelor varstnice de la Caminul Hirja, comuna Oituz, judetul Bacau 2012-03-22
Înapoi