Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2018 Hotarare privind aprobarea D.A.L.I.pentru obiectivul de investitie"Pod rutier Calcai-Martinas pentru vehicule max.3,5 to comuna Oituz,judetul Bacau" 28-09-2018
64 / 2018 Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie"Punte pietonala Eghet comuna Oituz,Judetul Bacau" 28-09-2018
63 / 2018 Hotatare privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018,rectificat 20-09-2018
62 / 2018 Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Oituz in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din comuna Oituz,in anul scolar 2018-2019 20-09-2018
61 / 2018 Hotarare privivind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz,in favoarea DelGaz Grid S.A. 20-09-2018
60 / 2018 Hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarii cultural-artistico-religioase "Nunta de Aur" din 30 septembrie 2018 20-09-2018
59 / 2018 Privind aprobarea Metodologiei generale pentru participarea si atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau,alocate pentru activitati nonprofit de interes public local 23-08-2018
58 / 2018 privind actualizarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Oituz, jud. Bacau pt perioada 2015-2025 23-08-2018
57 / 2018 Privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioiada sept-nov 2018 23-08-2018
56 / 2018 Hotarare privind aprobarea avizului de principiu pentru documentatia PUZ in vederea ext.intravilanului in sat Ferastrau-Oituz,cu supraf.de 8970 mp 23-08-2018
55 / 2018 Hotararea nr.55 privind aprobarea bugetului Com.Oituz pe anul 2018,rectificat 03-08-2018
54 / 2018 Privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta pentru familiile sau persoanele aflate in situatii de necesitate 19-07-2018
53 / 2018 Privind aprobarea modificarii contractului de inchiriere nr.2832/26.08.1998 incheiat intre com.Oituz si SC Orange Romania SA 19-07-2018
52 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.II 2018,al Serviciului Apa-Canal Oituz 19-07-2018
51 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.II 2018,al UAT Oituz,Jud.Bacau 19-07-2018
Înapoi