Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2017 privind achizitionarea unor cosuri de gunoi stradale 2017-02-16
15 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din invatamantul preuniversitar oituzean care au obtinut distinctii la etapele judetene, interjudetene/regionale ale competitiilor scolare 2017-02-16
14 / 2017 privind solicitarea adresata ministrului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbarii destinatiei unei parti din imobilul Scolii Generale din satul Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau 2017-02-16
13 / 2017 pentru aprobarea actului aditional nr. 2 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 2017-02-16
12 / 2017 privind aprobarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza din bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2017-01-31
11 / 2017 privind modificarea HCL al comunei Oituz nr. 118/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna Oituz, judetul Bacu" faza DALI 2017-01-19
10 / 2017 privind identificarea si atestarea unei suprafete de 6150 mp teren, ca facand parte din domeniul privat al comunei Oituz 2017-01-19
9 / 2017 privind mandatatrea reprezentantului Consiliului Local Oituz in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau 2017-01-19
8 / 2017 privind revocarea HCL nr. 121/22.12.2016 2017-01-19
7 / 2017 pentru aprobarea actului aditional nr. 2 la documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului " Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau" 2017-01-19
6 / 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2017-01-19
5 / 2017 privind aprobarea organizarii manifestarilor cultural-artistico-religioase ce se vor desfasura in cursul anului 2017 2017-01-19
4 / 2017 privind primirea municipiului Onesti in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea actului constitutiv si a statutului acesteia 2017-01-19
3 / 2017 privind revocarea HCL nr. 116 din 22.12.2016 2017-01-19
2 / 2017 privind validarea mandatului de consilier local al dlui Ciobotaru Fanica, membru supleant pe lista PNL, in cadrul Consiliului local al comunei Oituz, judetul Bacau 2017-01-19
Înapoi