Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
99 / 2017 Privind aprobarea Bugetului comunei Oituz pe anul 2017 ,Rectificat 05-12-2017
98 / 2017 privind modificarea HCL Oituz nr.26 din 14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita nr.3 Oituz- Peste Vale,comuna Oituz,judetul Bacau" 23-11-2017
97 / 2017 privind modificarea Hotararii Consiliului local Oituz nr.27 din 14.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare cladire Gradinita Poiana Sarata,comuna Oituz,judetul Bacau 23-11-2017
96 / 2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz , comuna Oituz,judetul Bacau " 23-11-2017
95 / 2017 Privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si al serviciilor din subordinea Consiliului Local Oituz 23-11-2017
94 / 2017 privind modificarea Organigramei si a statutului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului Local Oituz,judetul Bacau 23-11-2017
93 / 2017 privind implementarea proiectului ,,Construire piata mixta in localitatea Oituz,comuna Oituz,judetul Bacau" 23-11-2017
92 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Oituz,judetul Bacau 23-11-2017
91 / 2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire piata mixta in localitatea Oituz,Com.Oituz,judetul Bacau " 23-11-2017
90 / 2017 privind aprobarea Programului manifestarilor culturale - artistice ce se vor desfasura in perioada sarbatorilor de iarna 21.12.2017-02.01.2018 23-11-2017
89 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al consiliului local al comunei Oituz pentru perioada decembrie 2017 - februarie 2018 23-11-2017
88 / 2017 privind modificarea H.C.L nr. 76 in 21.09.2017 23-11-2017
87 / 2017 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oituz, judetul Bacau, rreactualizat, precum si a Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau, reactualizat 30-10-2017
86 / 2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Baccau" 30-10-2017
80 / 2017 privind aprobarea intocmirii Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Oituz, alocate pentru activitati nonprofit de interes local 21-10-2017
Înapoi