Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2017 Privind organizarea si desfasurarea manifestarii culturale artistice "Sintilia de la Poiana Sarata" din 15-16 iulie 2017 2017-06-22
50 / 2017 privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 1.000 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 2017-06-22
49 / 2017 Privind modificarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, judetul Bacau 2017-06-22
48 / 2017 Privind stabilirea contributiei comunei Oituz la sustinerea persoanei cu handicap 2017-06-22
47 / 2017 Privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 2017-06-22
46 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 40 din 20.04.2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 2017-05-18
45 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz pentru perioada iunie-august 2017 2017-05-18
44 / 2017 privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare 2017-05-18
43 / 2017 privind completarea H.C.L. nr. 31 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 2017-05-18
42 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 122/22.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2017 2017-05-18
41 / 2017 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2016 si a situatiilor financiare ale U.A.T.Comuna Oituz, Judetul bacau 2017-05-18
40 / 2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 2017-04-20
39 / 2017 privind aprobarea scoaterii din functiune a unui mijloc fix din inventarul domeniului privat al comunei Oituz, in vederea casarii si valorificarii 2017-04-20
38 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesionare nr. 1265 din 24.04.1996 2017-04-20
37 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 402 din 20.01.2004 2017-04-20
Înapoi