Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 Privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 118 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 22-06-2017
56 / 2017 Privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 160 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 22-06-2017
55 / 2017 Privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al Comunei Oituz unei unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 22-06-2017
54 / 2017 Privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 6728/11.07.2012 22-06-2017
53 / 2017 Privind organizarea si desfasurarea manifestarii militar-artistico-religoase "CENTENAR 917-2017"din 18-19 august 2017 22-06-2017
52 / 2017 privind organizarea si desfasurarea manifestarilor artistico-religioase "Memoria Oituzului" din 15.08.2017 si a serbarii Oituzului 22-06-2017
51 / 2017 Privind organizarea si desfasurarea manifestarii culturale artistice "Sintilia de la Poiana Sarata" din 15-16 iulie 2017 22-06-2017
50 / 2017 privind vanzarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 1.000 mp apartinand domeniului privat al comunei Oituz, judetul Bacau 22-06-2017
49 / 2017 Privind modificarea organigramei si a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, judetul Bacau 22-06-2017
48 / 2017 Privind stabilirea contributiei comunei Oituz la sustinerea persoanei cu handicap 22-06-2017
47 / 2017 Privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2017, rectificat 22-06-2017
46 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 40 din 20.04.2017 privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Oituz, unor unitati de cult din comuna Oituz, judetul Bacau 18-05-2017
45 / 2017 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Oituz pentru perioada iunie-august 2017 18-05-2017
44 / 2017 privind aprobarea efectuarii unei expertize tehnice extrajudiciare 18-05-2017
43 / 2017 privind completarea H.C.L. nr. 31 din 31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 18-05-2017
Înapoi