Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala, protectia copilului si sanatate, organizat la nivelui comunei Oituz judetul Bacau 24-05-2018
37 / 2018 Privind aprobarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Oituz pentru perioada Iunie-August 2018 24-05-2018
36 / 2018 privind aprobarea procedurii privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată a impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului local al comunei Oituz, județul Bacău 04-05-2018
35 / 2018 privind aprobarea implementarii proiectului "Achizitie buldoexcavator in comuna Oituz, judet Bacau 04-05-2018
34 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Listei de investiții, reprezentând anexa nr.5 la H.C.L. nr.21 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018 04-05-2018
33 / 2018 privind achizitionarea unui buldoexcavator prin GAL Valea Trotusului si modificarea Hotararii Consiliului local al comunei Oituz nr 93/23.11.2017 04-05-2018
32 / 2018 privind aprobarea modificarii Listei de investitii, reprezentand anexa nr.5 la H.C.L. nr.21 din 23.02.2018 privind aprobarea bugetului comunei Oituz pe anul 2018 19-04-2018
31 / 2018 privind stabilirea contributiei comunei Oituz pentru sustinerea persoanei cu handicap 19-04-2018
30 / 2018 privind aprobarea pretului si tarifului la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare prestate de catre Serviciul Apa-canal Oituz 19-04-2018
29 / 2018 privind acordarea dreptului de folosinta , cu titlu gratuit ,asupra unui teren apartinand domeniului public al comunei Oituz,judetul Bacau, in favoarea DelGaz Grid S.A. 19-04-2018
28 / 2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2018 al U.A.T. Comuna Oituz,judetul Bacau 19-04-2018
27 / 2018 privind modificarea H.C.L. nr.12 din 15.02.2018 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Oituz pentru perioada martie - mai 2018 19-04-2018
26 / 2018 privind aprobarea indicatorilor technico-economici actualizati ai obiectivului de investitie "Amplasare retea de teava corugata pentru asigurare scurgere ape pluviale si balastare drum local in satul Calcai , comuna Oituz ,judetul Bacau " 22-03-2018
25 / 2018 privind modificare H.C.L. nr.96/23.11.2017 privind aprobarea documentatiei technico-economice,faza SF si a indicatorilor technico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire Dispensar medical uman in localitatea Oituz,comuna Oituz , judetul Bacau" 22-03-2018
24 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti 22-03-2018
Înapoi