Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2017 PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU GOSPODARIREA SI INFRUMUSETAREA COMUNEI oITUZ, PENTRU ANUL 2017 2017-04-20
35 / 2017 privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2017 al UAT Comuna Oituz, judetul Bacau 2017-04-20
34 / 2017 privind aprobarea modificarii, prin act aditional, a contractului de concesiune nr. 1/3044 din 14.06.2000 2017-03-31
33 / 2017 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de functii si de personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Oituz si din subordinea Consiliului local Oituz, judetul Bacau, precum si aprobarea organigramei, si a statului de functii si de personal ale Serviciului Apa-Canal Oituz 2017-03-31
32 / 2017 privind solutionarea de catre Consiliul local Oituz a plangerii prealabile inregistrata cu nr. 3650 din 27.02.2017 impotriva HCL nr. 54/2016 2017-03-31
31 / 2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Oituz pe anul 2017 2017-03-31
30 / 2017 privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului "Construire baraj de retentie pe paraul Hatman in localitatea Oituz, judetul Bacau 2017-03-31
29 / 2017 privind aprobarea pierderilor de apa in retea si a cotei de dezvoltare pentru Servciul Apa-Canal, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 2017-03-23
28 / 2017 privind acordarea unui imprumut din bugetul local al comunei Oituz, Serviciului Apa-Canal Oituz, aflat in subordinea Consiliului Local Oituz 2017-03-23
27 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita Poiana-Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
26 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire Gradinita nr. 3 Oituz-Peste-Vale, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
25 / 2017 privind aprobarea notei conceptuale in vederea implementarii obiectivului de investitii "Construire dispensar medical uman in localitatea Oituz, comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
24 / 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Oituz, judetul Bacau" 2017-03-14
23 / 2017 privind achizitionarea unui autoturism pentru Serviciul Politia Locala 2017-03-14
22 / 2017 privind identificarea si atestarea unei suprafete de 784 mp teren ca facand parte din domeniul public al UAT comuna Oituz 2017-03-14
Înapoi